SEARCH
 
 
Product Image
Look Inside

De Rode Draak Verslagen

Author: E. James Wilder
Published: Archippus  Feb 15, 2008
To Order: Archippus
 

Het kan voor u als hulpverlener nuttig zijn als ik iets meer zeg over de doelstelling en de context van dit boek. Wat ik als doel voor ogen heb, kan heel beknopt worden omschreven als: een verhandeling over de verhouding tussen het principe van geestelijke adoptie en de normale menselijke ontwikkeling tot volwassenheid. Over deze verhouding is op gemeenschappelijk en individueel niveau veel te zeggen. Omdat niet alleen voor kerken, maar ook voor sektarische groepen, jeugdbendes en terroristische organisaties geldt dat de leden met elkaar een geestelijke familie vormen, die hen een identiteit verschaft, is het van belang om de verhouding tussen geestelijke adoptie en volwassenheid aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

Alleen zo kunnen we erachter komen wat nu precies datgene is, dat het verschil uitmaakt.Geestelijke adoptie is oorspronkelijk een onderdeel van Gods verlossend handelen waarin Hij ons voorziet van een geestelijke familie die ons helpt om te groeien. Normale menselijke volwassenheid heeft te maken met onze groei nadat we verlost zijn.


   Post a Review