Het LIFE model: Gods levensplan van verlossing en volwassenheid.

The Life Model - Dutch

Om te voorkomen dat psychisch verwonde mensen hun hele leven bezig zijn met een herstellingsproces, heeft een kleine, maar toegewijde groep hulpverleners, een levensplan ontwikkelt, het LIFE model, dat ons leven beschrijft van de wieg tot het graf. Deze hulpverleningsgroep bestond uit pastors, counselors, mensen met een bediening in het gebeds-en bevrijdingspastoraat, ervaringsdeskundigen en supporters van  psychisch verwonde mensen. Samen kwamen zij tot dit LIFE model, na intensieve studie, gebed en samenspraak.

Een sterk groeiend aantal boeken, banden, video’s van conferenties en trainingsseminars vertolken verschillende aspecten van het LIFE model, maar de hoofdzaken zijn samengevat in een klein boek: Het LIFE model, leven naar Gods plan. Dit LIFE model is in verschillende talen vertaald en wordt wereldwijd gebruikt voor traumabehandeling, hulp bij herstel van verslavingen, bij ontwikkeling van gemeenschappen, een ontwikkelingsplan voor kerken en verder staat het model voor opvoeding van kinderen en christelijke zendingsorganisaties.

Het LIFE model is, zoals zijn naam al doet vermoeden een model vanaf de conceptie van het leven tot aan de dood. Het is een geïdealiseerd model, dat wil zeggen, het beschrijft het leven zoals het zou moeten zijn,  en niet hoe het leven op aarde zich vaak ontwikkelt. Volgens het LIFE model hebben mensen vijf dingen nodig om volwassen te worden en op te kunnen bloeien, namelijk:

1)     Een plaats waar men thuis hoort..

2)     Leven te ontvangen en leven te kunnen geven.

3)     De capaciteit om te herstellen van dingen die verkeerd gaan (desynchronisaties).

4)     Rijping tot volwassenheid

5)     Zichzelf zijn in hartsgesteldheid en identiteit en daar vanuit leven

Deze elementen ontwikkelen zich wanneer we vreugde en verdriet met elkaar delen in onze natuurlijke en ‘geestelijke’ families en vanuit een vreedzame omgeving. Het LIFE model behandelt zowel onze groei als ons herstel. Bij analyse van de problematiek toetsen we deze vijf elementen aan onze fysieke, emotionele, familiaire, gemeentelijke en spirituele groei. Deze zijn in de genoemde volgorde noodzakelijke elementen voor een sterke en gezonde menselijke groei. In omgekeerde volgorde, te beginnen met het vermogen om jezelf te kunnen zijn in alle omstandigheden, vormen dezelfde elementen een uitstekend diagnostisch middel om te zien waardoor iemand niet echt tot zijn/haar recht komt, m.a.w. om een tekort aan volwassenheid en rijping vast te stellen.

Doordat we dan de oorzaken van onvolwassenheid begrijpen, zijn we ook instaat om een herstelproces te ontwikkelen. Het LIFE model verklaart hoe we onze identiteit als individu in onze familie en kerkelijke gemeente kunnen herstellen, zodat we kunnen leven vanuit een volledig gesynchroniseerde en authentieke identiteit. We noemen dit: leven naar Gods plan en worden zoals Jezus het bedoeld heeft. Deze authentieke identiteit is veel meer een gemeenschappelijke, dan een individuele identiteit.

Diep in de rechter hersenhelft van ieder menselijk brein bevindt zich een controlecentrum, dat zich gedurende de eerste twee jaar na de conceptie ontwikkelt. Dit centrum leidt ons lichaam en ons leven, en zorgt ervoor dat we ons als een sterke eenheid ontwikkelen, die ons door de stormen van het leven leidt. We streven naar training en herstel van dit controlecentrum. Daarmee kunnen we onze emoties regelen, handelen vanuit onze eigen identiteit en inwendig en uitwendig congruent, hetzelfde zijn (gesynchroniseerd).

We worden getraumatiseerd wanneer de emotionele intensiteit van het leven onze capaciteit overschrijdt en we niet tot synchronisatie tussen de vier niveaus van ons controlecentrum kunnen komen. Volwassen worden betekent, dat we aan een sterk controlecentrum werken, terwijl we ons op een vreugdevolle manier met anderen verbinden, zodat het ons vrede geeft en ons helpt weer terug te keren naar blijdschap als we van streek geraakt zijn.

We leren onze identiteit ontwikkelen vanuit de kenmerken die we zelf bezitten, door te zien en ervaren hoe oudere, meer ervaren mensen reageren op situaties. Om een Bijbelse metafoor te gebruiken: identiteit breidt zich uit door het stekken van levende planten en komt niet automatisch voort uit groei van zaad. Groei van identiteit, doordat men ontvangt van iemand die er al eerder was, is een principe dat niet alleen waar is op het fysieke vlak, maar ook op het emotioneel en geestelijke terrein.

Wat het LIFE model tot een christelijk model maakt is een scheidslijn tussen verlossing en volwassen rijpheid. Veel mensen zullen beamen dat niet iedereen volwassen opgroeit, maar beweren tevens dat ieder mens die volwassenheid kan bereiken met alleen puur menselijke middelen. Christenen beweren echter: niet zonder hulp van ‘buitenaf’. Sommigen geloven dat alles wat een mens nodig heeft om tot volwassenheid te komen, al in ieder mens zit opgesloten. Christenen geloven echter dat er nog iets aan ontbreekt. Er is een gemeenschappelijke inspanning van mensen en hun God nodig om ten volle het leven te ervaren, zoals het bedoeld is om het te ervaren. God maakt duidelijk onderscheid tussen Goddelijke en menselijke verantwoordelijkheid. Mensen zijn verantwoordelijk voor groei en volwassenheid. God is verantwoordelijk voor verlossing.

Het LIFE model is ten diepste een christelijke blauwdruk voor de heelheid van individuen, families, kerken en gemeenschappen tijdens het hele leven. Het LIFE model is een gemeenschappelijke benadering van verschillende disciplines en bedieningen voor counseling, herstel en reïntegratie, pastorale zorg, gebeds- en bevrijdingsbedieningen, innerlijke genezing, opvoeding van kinderen en zorg voor het lichaam en gezondheid.

Het Life model wordt internationaal gebruikt voor herstel van identiteit en zelfstandigheid. Het wordt wereldwijd gebruikt als een model voor kerken en zendingsgenootschappen. Deze laatste hebben het model omarmd als een model voor herstel en genezing van kinderen van zendelingen en missionarissen. Bijna iedere belangrijke organisatie die zich bezighoudt met hulp aan trauma- en misbruik-slachtoffers in de Verenigde Staten gebruikt en verspreidt het LIFE model als deel van hun onderwijs.

De theorie achter dit boek is ontwikkeld bij Shepherd’s House Inc. in California (VS). Pastors, counselors, leden van gebedsteams, leken leiders, mensen die herstellende waren en een internationale adviescommissie van mensen vanuit verschillende tradities en theoretische achtergronden hebben samengewerkt om deze diepgaande christelijke visie op het leven te formuleren.

Hieronder vindt u materiaal vanuit het LIFE model dat geschreven of vertaald is in het Nederlands.

Dutch Life Model Resources

Promise

12 Accede Andre Roosma